You are here

Odluka o potvrđivanju Finansijskog plana za 2012. godinu

Naziv dokumenta: Odluka o potvrđivanju Finansijskog plana za 2012. godinu
Datum donošenja: 24. 12. 2011.
Autor: Konferencija suosnivača
Vrsta dokumenta: Odluka
Status: Važeći