You are here

Odluka o raspisivanju konkursa za ovlašćene registre

Naziv dokumenta: Odluka o raspisivanju konkursa za ovlašćene registre
Datum donošenja: 15. 11. 2007.
Autor: Upravni odbor
Vrsta dokumenta: Odluka
Status: Važeći