You are here

Odluka o razrešavanju v.d. direktora i imenovanju direktora Fonda

Naziv dokumenta: Odluka o razrešavanju v.d. direktora i imenovanju direktora Fonda
Datum donošenja: 17. 09. 2009.
Autor: Upravni odbor
Vrsta dokumenta: Odluka
Status: Važeći