You are here

Odluka o razrešenju direktora

Naziv dokumenta: Odluka o razrešenju direktora
Datum donošenja: 30. 11. 2011.
Autor: Upravni odbor
Vrsta dokumenta: Odluka
Status: Važeći