You are here

Odluka o razrešenju direktora

Naziv dokumenta: Odluka o razrešenju direktora
Datum donošenja: 14. 11. 2019.
Autor: Upravni odbor
Vrsta dokumenta: Odluka
Status: Važeći