You are here

Odluka o rezervaciji naziva domena

Naziv dokumenta: Odluka o rezervaciji naziva domena
Datum donošenja: 11. 03. 2020.
Autor: Upravni odbor
Vrsta dokumenta: Odluka
Status: Važeći