You are here

Odluka o saglasnosti za pokretanje nabavke

Naziv dokumenta: Odluka o saglasnosti za pokretanje nabavke
Datum donošenja: 08. 08. 2019.
Autor: Upravni odbor
Vrsta dokumenta: Odluka
Status: Važeći