You are here

Odluka o smanjenju naknada za rad članova Upravnog odbora RNIDS-a

Naziv dokumenta: Odluka o smanjenju naknada za rad članova Upravnog odbora RNIDS-a
Datum donošenja: 29. 12. 2022.
Autor: Upravni odbor
Vrsta dokumenta: Odluka
Status: Važeći