You are here

Odluka o sprovođenju priprema za redovnu sednicu Konferencije

Naziv dokumenta: Odluka o sprovođenju priprema za redovnu sednicu Konferencije
Datum donošenja: 18. 11. 2011.
Autor: Upravni odbor
Vrsta dokumenta: Odluka
Status: Važeći