You are here

Odluka o stavljanju van snage pravilnika o uređivanju prava i obaveza direktora

Naziv dokumenta: Odluka o stavljanju van snage pravilnika o uređivanju prava i obaveza direktora
Datum donošenja: 03. 12. 2019.
Autor: Upravni odbor
Vrsta dokumenta: Odluka
Status: Važeći