You are here

Odluka o učešću na konkursu za poslovni prostor

Naziv dokumenta: Odluka o učešću na konkursu za poslovni prostor
Datum donošenja: 10. 12. 2007.
Autor: Upravni odbor
Vrsta dokumenta: Odluka
Status: Važeći