You are here

Odluka o ukidanju odluke o preciziranju datuma održavanja skupa DIDS

Naziv dokumenta: Odluka o ukidanju odluke o preciziranju datuma održavanja skupa DIDS
Datum donošenja: 17. 05. 2023.
Autor: Upravni odbor
Vrsta dokumenta: Odluka
Status: Važeći