You are here

Odluka o ukidanju odluke o rezervaciji naziva domena

Naziv dokumenta: Odluka o ukidanju odluke o rezervaciji naziva domena
Datum donošenja: 29. 12. 2022.
Autor: Upravni odbor
Vrsta dokumenta: Odluka
Status: Važeći