You are here

Odluka o utvrđivanju uslova za podršku RNIDS-a za učešće u radu drugih organizacija

Naziv dokumenta: Odluka o utvrđivanju uslova za podršku RNIDS-a za učešće u radu drugih organizacija
Datum donošenja: 10. 11. 2017.
Autor: Upravni odbor
Vrsta dokumenta: Odluka
Status: Nevažeći (pogledajte važeću verziju)