You are here

Odluka o ukidanju postupka za obavljanje zvanične komunikacije i istupanje ispred RNIDS-a

Naziv dokumenta: Odluka o ukidanju postupka za obavljanje zvanične komunikacije i istupanje ispred RNIDS-a
Datum donošenja: 17. 05. 2023.
Autor: Upravni odbor
Vrsta dokumenta: Odluka
Status: Važeći