You are here

Odluka o ukidanju pravilnika o učešću na skupovima

Naziv dokumenta: Odluka o ukidanju pravilnika o učešću na skupovima
Datum donošenja: 17. 05. 2023.
Autor: Upravni odbor
Vrsta dokumenta: Odluka
Status: Važeći