You are here

Odluka o upućivanju zaposlenog na obuku

Naziv dokumenta: Odluka o upućivanju zaposlenog na obuku
Datum donošenja: 30. 05. 2012.
Autor: Upravni odbor
Vrsta dokumenta: Odluka
Status: Važeći