You are here

Odluka o usvajanju Finansijskih izveštaja za 2019. godinu

Naziv dokumenta: Odluka o usvajanju Finansijskih izveštaja za 2019. godinu
Datum donošenja: 29. 07. 2020.
Autor: Upravni odbor
Vrsta dokumenta: Odluka
Status: Važeći