You are here

Odluka o usvajanju Finansijskih izveštaja za 2020. godinu

Naziv dokumenta: Odluka o usvajanju Finansijskih izveštaja za 2020. godinu
Datum donošenja: 24. 06. 2021.
Autor: Upravni odbor
Vrsta dokumenta: Odluka
Status: Važeći