You are here

Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja za 2021. godinu

Naziv dokumenta: Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja za 2021. godinu
Datum donošenja: 24. 06. 2022.
Autor: Upravni odbor
Vrsta dokumenta: Odluka
Status: Važeći