You are here

Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2018. godinu

Naziv dokumenta: Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2018. godinu
Datum donošenja: 26. 06. 2019.
Autor: Upravni odbor
Vrsta dokumenta: Odluka
Status: Važeći