You are here

Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja direktora o radu kancelarije za 2023. godine

Naziv dokumenta: Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja direktora o radu kancelarije za 2023. godine
Datum donošenja: 17. 04. 2024.
Autor: Upravni odbor
Vrsta dokumenta: Odluka
Status: Važeći