You are here

Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja UO

Naziv dokumenta: Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja UO
Datum donošenja: 19. 01. 2021.
Autor: Konferencija suosnivača
Vrsta dokumenta: Odluka
Status: Važeći