You are here

Odluka o usvajanju izmena i dopuna finansijskog plana za 2022.

Naziv dokumenta: Odluka o usvajanju izmena i dopuna finansijskog plana za 2022.
Datum donošenja: 27. 07. 2022.
Autor: Upravni odbor
Vrsta dokumenta: Odluka
Status: Važeći