You are here

Odluka o usvajanju izveštaja interne revizije

Naziv dokumenta: Odluka o usvajanju izveštaja interne revizije
Datum donošenja: 29. 12. 2022.
Autor: Upravni odbor
Vrsta dokumenta: Odluka
Status: Važeći