You are here

Odluka o usvajanju izveštaja interne revizije

Naziv dokumenta: Odluka o usvajanju izveštaja interne revizije
Datum donošenja: 20. 03. 2024.
Autor: Upravni odbor
Vrsta dokumenta: Odluka
Status: Važeći