You are here

Odluka o usvajanju Izveštaja o posebnoj reviziji

Naziv dokumenta: Odluka o usvajanju Izveštaja o posebnoj reviziji
Datum donošenja: 22. 05. 2012.
Autor: Upravni odbor
Vrsta dokumenta: Odluka
Status: Važeći