You are here

Odluka o usvajanju Izveštaja o radu Upravnog odbora za period maj 2011. - maj 2012.

Naziv dokumenta: Odluka o usvajanju Izveštaja o radu Upravnog odbora za period maj 2011. - maj 2012.
Datum donošenja: 26. 05. 2011.
Autor: Konferencija suosnivača
Vrsta dokumenta: Odluka
Status: Važeći