You are here

Odluka o usvajanju konačnog spiska podnosioca zahteva za status ovlašćenog registra

Naziv dokumenta: Odluka o usvajanju konačnog spiska podnosioca zahteva za status ovlašćenog registra
Datum donošenja: 23. 11. 2007.
Autor: Upravni odbor
Vrsta dokumenta: Odluka
Status: Važeći