You are here

Odluka o usvajanju liste rezervisanih domena za potrebe RNIDS-a

Naziv dokumenta: Odluka o usvajanju liste rezervisanih domena za potrebe RNIDS-a
Datum donošenja: 27. 02. 2008.
Autor: Upravni odbor
Vrsta dokumenta: Odluka
Status: Važeći