You are here

Odluka o usvajanju materijala za redovnu Konferenciju

Naziv dokumenta: Odluka o usvajanju materijala za redovnu Konferenciju
Datum donošenja: 22. 11. 2011.
Autor: Upravni odbor
Vrsta dokumenta: Odluka
Status: Važeći