You are here

Odluka o usvajanju popisnih lista za 2011. godinu

Naziv dokumenta: Odluka o usvajanju popisnih lista za 2011. godinu
Datum donošenja: 31. 01. 2012.
Autor: Upravni odbor
Vrsta dokumenta: Odluka
Status: Važeći