You are here

Odluka o usvajanju popisnih lista za 2022. godinu

Naziv dokumenta: Odluka o usvajanju popisnih lista za 2022. godinu
Datum donošenja: 25. 01. 2023.
Autor: Upravni odbor
Vrsta dokumenta: Odluka
Status: Važeći