You are here

Odluka o usvajanju popisnih lista za 2023. godinu

Naziv dokumenta: Odluka o usvajanju popisnih lista za 2023. godinu
Datum donošenja: 25. 01. 2024.
Autor: Upravni odbor
Vrsta dokumenta: Odluka
Status: Važeći