You are here

Odluka o usvajanju Završnog računa za 2011.

Naziv dokumenta: Odluka o usvajanju Završnog računa za 2011.
Datum donošenja: 21. 03. 2012.
Autor: Upravni odbor
Vrsta dokumenta: Odluka
Status: Važeći