You are here

Odluka o visini članarine za članove Skupštine RNIDS-a za 2007. godinu

Naziv dokumenta: Odluka o visini članarine za članove Skupštine RNIDS-a za 2007. godinu
Datum donošenja: 03. 05. 2007.
Autor: Upravni odbor
Vrsta dokumenta: Odluka
Status: Važeći