You are here

Odluka u sporu o nazivu domena buddhabar.rs i buddhabar.co.rs

Naziv dokumenta: Odluka u sporu o nazivu domena buddhabar.rs i buddhabar.co.rs
Datum donošenja: 15. 11. 2010.
Autor: Arbitražno veće
Vrsta dokumenta: Odluka
Status: Važeći