You are here

Odluka u sporu o nazivu domena dis.rs i dis.co.rs

Naziv dokumenta: Odluka u sporu o nazivu domena dis.rs i dis.co.rs
Datum donošenja: 29. 03. 2010.
Autor: Arbitražno veće
Vrsta dokumenta: Odluka
Status: Važeći