You are here

Odluka u sporu o nazivu domena hagleitner.rs i hagleitner.co.rs

Naziv dokumenta: Odluka u sporu o nazivu domena hagleitner.rs i hagleitner.co.rs
Datum donošenja: 01. 08. 2014.
Autor: Arbitražno veće
Vrsta dokumenta: Odluka
Status: Važeći