You are here

Odluka u sporu o nazivu domena irkom.rs

Naziv dokumenta: Odluka u sporu o nazivu domena irkom.rs
Datum donošenja: 24. 10. 2019.
Autor: Arbitražno veće
Vrsta dokumenta: Odluka
Status: Važeći