You are here

Odluka u sporu o nazivu domena minimax.rs

Naziv dokumenta: Odluka u sporu o nazivu domena minimax.rs
Datum donošenja: 30. 09. 2013.
Autor: Arbitražno veće
Vrsta dokumenta: Odluka
Status: Važeći