You are here

Poslovnik o radu Upravnog odbora

Naziv dokumenta: Poslovnik o radu Upravnog odbora
Datum donošenja: 17. 05. 2023.
Autor: Upravni odbor
Vrsta dokumenta: Poslovnik
Status: Važeći
Prethodne verzije:
Poslovnik o radu Upravnog odbora | 09. 09. 2020. | Nevažeći
Poslovnik o radu Upravnog odbora | 27. 01. 2014. | Nevažeći
Poslovnik o radu Upravnog odbora | 30. 07. 2012. | Nevažeći
Poslovnik o radu Upravnog odbora | 14. 10. 2011. | Nevažeći
Poslovnik o radu Upravnog odbora | 19. 03. 2010. | Nevažeći
Poslovnik o radu Upravnog odbora | 05. 03. 2009. | Nevažeći