You are here

Procedura za dodavanje novih funkcionalnosti u softveru

Naziv dokumenta: Procedura za dodavanje novih funkcionalnosti u softveru
Datum donošenja: 15. 06. 2010.
Autor: Upravni odbor
Vrsta dokumenta: Operativna procedura
Status: Važeći