You are here

Zapisnik sa redovne sednice Konferencije suosnivača, 15. decembra 2018.

Naziv dokumenta: Zapisnik sa redovne sednice Konferencije suosnivača, 15. decembra 2018.
Datum donošenja: 15. 12. 2018.
Autor: Konferencija suosnivača
Vrsta dokumenta: Zapisnik
Status: Važeći