You are here

Zapisnik sa redovne sednice Konferencije suosnivača, 20. maj 2017.

Naziv dokumenta: Zapisnik sa redovne sednice Konferencije suosnivača, 20. maj 2017.
Datum donošenja: 20. 05. 2017.
Autor: Konferencija suosnivača
Vrsta dokumenta: Zapisnik
Status: Važeći