You are here

Zapisnik sa redovne sednice Konferencije suosnivača, 21. decembra 2019.

Naziv dokumenta: Zapisnik sa redovne sednice Konferencije suosnivača, 21. decembra 2019.
Datum donošenja: 21. 12. 2019.
Autor: Konferencija suosnivača
Vrsta dokumenta: Zapisnik
Status: Važeći