You are here

Zapisnik sa redovne sednice Konferencije suosnivača, 25. maja 2019.

Naziv dokumenta: Zapisnik sa redovne sednice Konferencije suosnivača, 25. maja 2019.
Datum donošenja: 25. 05. 2019.
Autor: Konferencija suosnivača
Vrsta dokumenta: Zapisnik
Status: Važeći