You are here

Zapisnik sa redovne sednice Konferencije suosnivača, 27. maja 2023.

Naziv dokumenta: Zapisnik sa redovne sednice Konferencije suosnivača, 27. maja 2023.
Datum donošenja: 27. 05. 2023.
Autor: Konferencija suosnivača
Vrsta dokumenta: Zapisnik
Status: Važeći