You are here

Zapisnik sa sednice #12 od 30. oktobra 2007.

Naziv dokumenta: Zapisnik sa sednice #12 od 30. oktobra 2007.
Datum donošenja: 30. 10. 2007.
Autor: Upravni odbor
Vrsta dokumenta: Zapisnik
Status: Važeći