You are here

Zapisnik sa sednice #249 od 30. septembra 2016.

Naziv dokumenta: Zapisnik sa sednice #249 od 30. septembra 2016.
Datum donošenja: 30. 09. 2016.
Autor: Upravni odbor
Vrsta dokumenta: Zapisnik
Status: Važeći